Hankkeen kuulumiset vuodenvaihteessa 2019–2020

Hankkeen kuulumiset vuodenvaihteessa 2019–2020


Mikä Rohkeasti seniori -hanke?

Kansallisen senioriliiton Rohkeasti seniori -hanke kannustaa ikääntyneitä aktiiviseen kansalaisuuteen ja senioritoimintaan osallistumiseen. Hanke toteutetaan vuosina 2019–2021 ja sen myötä vähennetään yksinäisyyttä, ehkäistään syrjäytymistä ja edistetään terveyttä ja sosiaalista turvallisuutta.
Sosiaali- ja terveysministeriön alaisuudessa toimivan sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) myöntämän rahoituksen ansiosta toiminta saatiin käynnistettyä ripeästi ja tapahtumia järjesttiin useilla paikkakunnilla jo ensimmäisenä hankevuotena.

Tiivistä yhteistyötä

Senioriliiton toimistolle Helsinkiin palkatut hanketyöntekijät Timo Vuori ja Henri Kontkin tekevät tiivistä yhteistyötä senioriliiton piirien nimeämien vastuuhenkilöiden kanssa.
Näin varmistetaan se, että kehittämishankkeessa säilyy yhtäältä hyvä tuntuma alueellisiin ja paikallisiin tarpeisiin ja toisaalta yhtä hyvä tuntuma rahoittajan edellyttämiin sekä senioriliiton hankkeelle asettamiin tavoitteisiin.

Toiminta käyntiin ripeästi

On ollut hienoa havaita, että kaikista senioriliiton piireistä on löytynyt innostusta lähteä mukaan hankkeeseen. 15 piirin vastuuhenkilöt ja useimmista piireistä myös varavastuuhenkilöt on nimetty kevään aikana.
Rohkeasti seniori ja Rohkeasti Eläkkeelle -esitteet sekä mainossuurennuslasit ovat käytössä tapahtumien esittelyssä ja hankkeesta tiedottaessa.

Vuoden 2019 aikana järjestettiin ensimmäiset matalan kynnyksen tapahtumat. Lisäksi ensimmäiset Rohkeasti eläkkeelle -kurssit järjestettiin Espoossa, Turussa, Helsingissä, Järvenpäässä ja Oulussa syksyllä.

Keväällä 2020 pilotoidaan uutta Rohkeasti senioriksi -kurssimuotoa neljällä paikkakunnalla. Löydät lisätietoja kursseistamme Hankkeen tapahtumat -osiosta!

Somekanavat käyttöön

Rohkeasti seniori -hankkeen Facebook-sivu ja Twitter-tili on jo otettu käyttöön. Tarkoituksena on ainakin aluksi viestiä aktiivisesti juuri näissä kahdessa sosiaalisen median kanavassa. Seuraa niissä tapahtuvaa tiedottamista sekä verkkosivujamme, niin sata ensimmäisenä tietoosi hankkeen tapahtumista.

Kiinnostuitko?

Haluatko mukaan vapaaehtoistoimijaksi Rohkeasti seniori -hankkeeseen? Ota yhteys hankkeeseen käyttämällä sähköpostiosoitetta rose@senioriliitto.fi